Skip to main content
Hero image

Hansea's online depot biedt een antwoord op al je vragen

Terwijl een groot deel van de bevolking ondertussen al ongeveer anderhalve maand thuis zit, zitten we bij Hansea niet stil. Meer dan drie kwart van onze collega’s is nog steeds volop aan de slag. Dit was voor iedereen grote uitdaging, zowel voor het management als voor onze medewerkers. Daarom richtten we vanaf de eerste dag van de maatregelen een Hansea COVID-taskforce op om de communicatie van de overheid zo goed mogelijk op te volgen. Bij Hansea vinden we het ook uiterst belangrijk om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt bij onze collega’s. Om dit te peilen, vroegen we jullie in april om de COVID-19-Enquête in te vullen. Deze bevraging was een enorm succes. Maar liefst 72% van onze collega’s droegen hun steentje bij door deze enquête volledig in te vullenDit is een bewijs van jullie betrokkenheid bij Hansea. Daarvoor zijn we enorm dankbaar. 
 

Dankzij de resultaten van deze bevraging waren we in staat om een goed beeld te schetsen van jullie bekommernissen en noden. We merkten op dat de communicatie en informatieverstrekking niet altijd even duidelijk was voor jullie. Daarom hebben we een nieuwe informatiewebsite in het leven geroepen, namelijk depot.hansea.be. Deze website zal in de toekomst functioneren als een online depot waar we jullie in de toekomst van de belangrijkste updates en informatie zullen voorzien. Op deze manier blijven alle medewerkers in real-time geïnformeerd en beschikt iedereen over dezelfde informatie.  
 

Door onze krachten te bundelen werd het mogelijk om dit in zo’n korte tijd te realiseren. Samen zorgen we met dit online depot voor meer zekerheid in deze onzekere tijden.  
 

Houd het veilig en gezond!